Kwaliteit

 

Bij Autizorg staat kwaliteit hoog in het vaandel. Dit betekent dat Autizorg voldoet aan alle vereisten om gezien te worden als een professionele zorgaanbieder.

Wij besteden veel aandacht aan het volgen van scholingen en vergaren van informatie uit de sector om goede kwaliteit zorg- en ondersteuning te leveren. Voor meer informatie kunt u de persoonlijke LinkedIn pagina van Nathalie bezoeken of een CV opvragen voor een recent overzicht van de werkervaring en de gevolgde scholingen/cursussen/training.

Nathalie is geregistreerd jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit betekend dat specialistische begeleiding geleverd kan worden vanuit de Jeugdwet. Elke 5 jaar moet deze registratie verlengd worden en wordt er door het SKJ getoetst of er voldoende aandacht is besteed aan bijscholing en intervisie. 

Autizorg is aangesloten bij Stichting Klachtenregeling. Dit is verplicht omdat wij vallen onder de Wkkgz. Wanneer u zorg bij ons inkoopt heeft u bij het informatiepakket waarbij destijds ook de zorgovereenkomst zat, ook een stroomschema gekregen over hoe de klachtenprocedure in zijn werk gaat.

Autizorg is aangesloten bij de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Solopartners zet zich in om de positie van zzp’ers in de zorg te versterken. Daarnaast voorzien zij zzp’ers van relevante informatie en zijn zij de gesprekspartner voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ)

Nathalie is lid van de Beroepsverenging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). De BPSW behartigen belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg, sociaal psychiatrische ondersteuning en gehandicaptenzorg.  

Autizorg beschikt over een groot netwerk met professionals waarmee zij samenwerken of kunnen overleggen bij vragen. Hierdoor zijn wij in staat om snel te schakelen en met elkaar de cliënt of doelgroep van de juiste zorg te voorzien.