Wat

WAT KAN AUTIZORG VOOR U BETEKENEN?

Autizorg heeft als doelstelling om specialistische begeleiding te bieden aan mensen met autisme, ADHD/ADD, niet-aangeboren hersenletsel en/of een verstandelijke beperking vaak in hun eigen vertrouwde thuissituatie. Wij bieden voornamelijk individuele (specialistische begeleiding) aan zowel kinderen als volwassenen. Hoe deze begeleiding eruit komt te zien, is afhankelijk van de cliënt en/zijn of haar hulpvraag. Wij verzorgen zowel kortdurende, als langdurende trajecten.

Begin 2021 zijn we gestart met een contactgroep voor mensen met autisme, in samenwerking met Welzijnskwartier Lisse. De contactgroep is er voor volwassenen met autisme in de leeftijd van 20-35 jaar. We komen elke laatste maandagavond van de maand bij elkaar in Jongerencentrum de Greef in Lisse. Het doel van de contactgroep is om lotgenoten te ontmoeten, maar ook om je sociaal netwerk uit te breiden met nieuwe contacten. Lijkt het je leuk of wil je meer weten? Geef ons gerust een belletje of stuur een mailtje. Je bent van harte welkom!

De logeeropvang richt zich op kinderen met een verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met andere psychische problematiek zoals bijv. autisme. De doelgroep waar we ons op gaan richten zijn kinderen tussen de 10-15 jaar met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg. We hebben plek voor maximaal 4 kinderen. Tijdens de logeeropvang staat plezier, sociaal contact en het stimuleren van de zelfredzaamheid voorop. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Nathalie op telefoonnummer 06-319 66 717 of via n.bot@autizorg.nl.

 

Autizorg werkt o.a. volgens de methodiek van ‘Geef me de 5’, dit betekend echter niet dat wij onderdeel hiervan zijn. ‘Geef me de 5’ leert hoe je om moet gaan met iemand die autisme heeft en leert je kijken vanuit het oogpunt iemand met ASS. Het denken en het gedrag van iemand met autisme is het gevolg van het gefragmenteerde waarnemen. Door het ontbreken van die samenhang als gevolg van het gefragmenteerde denken, ervaart iemand met deze diagnose veel onduidelijkheid en onzekerheid en dit gaat gepaard met paniek en angst, dit heeft vaak ongewenst gedrag als gevolg.

Door te kijken vanuit de “autibril” leer je iemand met autisme te begrijpen en kun je beter inspelen op zijn wereld en alle onduidelijkheden die hij ervaart. Bij de methode van ‘Geef me de 5’ ga je opzoek naar de vraag achter de vraag en onderzoek je dus de oorzaak van het probleem, in plaats van in te spelen op het gedrag dat je ziet.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt door bovenstaand verhaal, neem dan eens een kijkje op de website van ‘Geef me de 5’, of klik op onderstaand filmpje waarin Colette de Bruin uitleg geeft over haar methodiek.  

Nathalie is Brain Blocks ambassadeur. Brain Blocks is een interventie die wordt ingezet door hulpverleners en soms ook door medewerkers vanuit het onderwijs. Bij Brain Blocks staat de cliënt centraal. Dat wil zeggen dat de hulpverlener Brain Blocks passend maakt voor de cliënt. Bij Brain Blocks gaat het erom dat de cliënt zich meer bewust wordt van wie hij is. Daarna wordt gekeken hoe de interactie tussen de cliënt en anderen verloopt. Het maken van eigen beelden door de cliënt met Brain Blocks staat daarbij centraal. De cliënt weet immers als geen ander wat hij voelt, ervaart en denkt. De hulpverlener helpt de cliënt bij het zetten van de volgende stapjes die de cliënt helpt zich beter te voelen en om gemakkelijker met anderen te kunnen omgaan. Brain Blocks is geen trucje maar een leer- en ontwikkelproces. Verandering is er dus ook niet ineens. Dat duurt soms best een tijdje. Brain Blocks is enkel een middel om tot anders kijken, denken, voelen en handelen te komen.

Autizorg hecht veel waarde aan scholing en bijscholing. Daarom volgen de mensen die bij Autizorg werken de laatste ontwikkelingen en volgens ze regelmatig bijscholingsdagen om hun expertise te blijven ontwikkelen.